Mixtape.

GIÀY AMAZON ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Polonaise Jewelry

HoFookKei US

Manchouli Jewelry

CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN CHÍNH THỨC

HoFookKei Store

CÁC CỬA HÀNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA SHOPEE

HoFookKei Malaysia

CÁC CỬA HÀNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA SHOPEE

HoFookKei Thailand

I.HoFookKei cung cấp bảo hành cho tất cả các sản phẩm, bao gồm các sản phẩm từ cửa hàng chính thức, đại lý ủy quyền, cửa hàng bán lẻ và các sản phẩm khác.

II. Dịch vụ bảo hành sẽ được tôn trọng nếu thiệt hại không phải do con người gây ra

III.HoFookKei KHÔNG cung cấp dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm giả mạo. Bạn có thể xác minh số sê-ri qua đây.

IV.Tất cả các sản phẩm và hộp đóng gói sẽ qua Khử trùng & Khử trùng để diệt vi rút COVID-19 trước khi vận chuyển.

V.Do đại dịch COVID-19, việc giao hàng có thể bị trì hoãn ở một số quốc gia / khu vực.