Mixtape.

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

PHẦN I - BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Các Chính sách Hậu mãi này của HOFOOKKEI (Sau đây gọi là “Chính sách”) chỉ áp dụng cho các sản phẩm HOFOOKKEI mà bạn đã mua từ các nhà bán lẻ được HOFOOKKEI ủy quyền để sử dụng cho riêng bạn và không phải để bán lại.

Các Chính sách này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác tại HOFOOKKEI.com. Trong trường hợp có xung đột giữa các bản dịch khác nhau của các điều khoản này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Khi sử dụng sản phẩm HOFOOKKEI, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Chính sách này. Không sử dụng sản phẩm HOFOOKKEI, nếu bạn không đủ điều kiện hoặc không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào. Bạn có thể được hoàn lại toàn bộ tiền mua Sản phẩm nếu bạn trả lại Sản phẩm trong vòng mười bốn (14) ngày theo quy định tại Phần III của các Chính sách này.

Những gì được bảo hiểm

Theo Bảo hành có giới hạn này, HOFOOKKEI đảm bảo rằng mỗi sản phẩm HOFOOKKEI mà bạn mua sẽ không có lỗi về vật liệu và tay nghề trong quá trình sử dụng bình thường theo các tài liệu sản phẩm đã công bố của HOFOOKKEI trong thời gian bảo hành. Các tài liệu sản phẩm đã xuất bản của HOFOOKKEI bao gồm, nhưng không giới hạn, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn an toàn, thông số kỹ thuật, thông báo trong ứng dụng và thông tin liên lạc dịch vụ. Thời gian bảo hành đối với các sản phẩm và bộ phận khác nhau sẽ khác nhau, vui lòng kiểm tra http://www.HOFOOKKEI.com để xác minh thời hạn bảo hành cho sản phẩm hoặc bộ phận cụ thể của bạn. Thời hạn bảo hành cho một sản phẩm bắt đầu vào ngày sản phẩm đó được giao, Nếu bạn không thể cung cấp hóa đơn hoặc bằng chứng mua hàng hợp lệ khác, thì thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu từ 90 ngày sau ngày vận chuyển ghi trên sản phẩm,

Làm thế nào để có được dịch vụ bảo hành

Nếu một sản phẩm không hoạt động như được bảo hành trong thời gian bảo hành, bạn có thể nhận được dịch vụ sau bán hàng bằng cách liên hệ với trung tâm dịch vụ địa phương của HOFOOKKEI như được cung cấp trong Phần III của các Chính sách này hoặc thông qua http://www.HOFOOKKEI.com/support. Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng mua hàng, biên lai hoặc số đơn đặt hàng hợp lệ (đối với Bán hàng Trực tiếp của HOFOOKKEI) cho dịch vụ bảo hành. Các khoản phí có thể áp dụng cho các dịch vụ không nằm trong Bảo hành có giới hạn này. Vui lòng liên hệ HOFOOKKEI để biết thông tin cụ thể về vị trí của bạn. Xin lưu ý rằng dịch vụ bảo hành chỉ có sẵn trong các khu vực dịch vụ HOFOOKKEI tương ứng mà bạn đã mua sản phẩm HOFOOKKEI của mình.

HOFOOKKEI sẽ làm gì

HOFOOKKEI sẽ cố gắng chẩn đoán và giải quyết vấn đề của bạn qua điện thoại, e-mail hoặc trò chuyện trực tuyến. HOFOOKKEI có thể hướng dẫn bạn tải xuống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm cụ thể.

Nếu vấn đề của bạn không thể được giải quyết qua điện thoại hoặc thông qua ứng dụng cập nhật phần mềm, bạn có thể được yêu cầu giao sản phẩm cho HOFOOKKEI để kiểm tra thêm. HOFOOKKEI sẽ sắp xếp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí nếu sự cố thuộc phạm vi Bảo hành có giới hạn này.

Chính sách hậu mãi của HOFOOKKEI KHÔNG bao gồm những gì

Chính sách này không bao gồm những điều sau:

× Đập hoặc hư hỏng do hỏa hoạn gây ra bởi các yếu tố phi sản xuất, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi của người sử dụng.

× Thiệt hại do sửa đổi trái phép, tháo rời hoặc mở vỏ không theo hướng dẫn chính thức hoặc sách hướng dẫn.

× Hư hỏng do nước hoặc các hư hỏng khác do bảo quản không đúng cách, sử dụng không đúng cách hoặc vận hành không theo hướng dẫn hoặc sách hướng dẫn chính thức.

× Thiệt hại do nhà cung cấp dịch vụ không được ủy quyền.

× Thiệt hại do sửa đổi trái phép các mạch điện và sử dụng sai hoặc sử dụng sai các bộ phận và thân trang sức.

× Thiệt hại do mặc trong hoàn cảnh xấu.

× Thiệt hại do để sản phẩm trong môi trường có hạt hóa chất hoặc khí.

× Thiệt hại do các vấn đề về độ tin cậy hoặc tính tương thích khi sử dụng các bộ phận của bên thứ ba trái phép.

× Làm mất hoặc làm hỏng dữ liệu của bạn bởi một sản phẩm.

Trách nhiệm hữu hạn

KHI NHẬN DỊCH VỤ, HOFOOKKEI CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA BẠN KHI SẢN PHẨM Ở TRONG VỊ TRÍ CỦA HOFOOKKEI HOẶC ĐANG CHUYỂN NHƯỢNG, NẾU HOFOOKKEI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN.

HOFOOKKEI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC MẤT HOẶC TIẾT LỘ BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO, BAO GỒM THÔNG TIN BẢO MẬT, THÔNG TIN SỞ HỮU HOẶC THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỨA TRONG SẢN PHẨM.

DƯỚI ĐÂY KHÔNG CÓ THÔNG TIN NÀO, VÀ KHÔNG PHÁT HIỆN MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA BẤT KỲ BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO SAU ĐÂY, HÃY GỌI HOFOOKKEI, CÁC LIÊN QUAN ĐẾN, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP, HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ KHẢ NĂNG NÀO SAU ĐÓ ĐƯỢC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TRỌNG HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: 1) KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA LẠI BẠN VỀ CÁC THIỆT HẠI; 2) MẤT, THIỆT HẠI HOẶC TIẾT LỘ DỮ LIỆU CỦA BẠN; 3) CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, BẤT NGỜ, VÔ CÙNG HOẶC DO HẬU QUẢ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT LỢI NHUẬN, DOANH THU KINH DOANH, TIẾT KIỆM HÀNG HÓA HOẶC BẤT NGỜ. KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO GỌI LÀ TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA HOFOOKKEI, CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ BÁN LẺ HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THIỆT HẠI TRỰC TIẾP THỰC TẾ, KHÔNG VƯỢT TRỘI SỐ TIỀN THANH TOÁN CHO SẢN PHẨM.

GIỚI HẠN BAN ĐẦU KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIỆT HẠI ĐỐI VỚI THƯƠNG HẠI CƠ THỂ (BAO GỒM CHẾT), THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN THỰC SỰ HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI SỞ HỮU CÁ NHÂN MÀ HOFOOKKEI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT.

NHƯ MỘT SỐ THỐNG KÊ HOẶC QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

GIỚI HẠN BẢO HÀNH

ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG TRONG BẢO ĐẢM CÓ GIỚI HẠN NÀY, HOFOOKKEI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, TRUYỆN GÌ, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM: (A) BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO, BẢO ĐẢM NỔI BẬT THƯỞNG THỨC QUIET HOẶC KHÔNG LẠM PHÁT; VÀ (B) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO NGOÀI KHÓA HỌC KINH DOANH, SỬ DỤNG HOẶC THƯƠNG MẠI. CÁC DOANH NGHIỆP HOFOOKKEI KHÔNG BẢO HÀNH, NGOẠI TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG TRONG BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN HOFOOKKEI, RẰNG SẢN PHẨM, PHỤ KIỆN SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ VẬT LIỆU NÀO SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VIÊM NÀO KHÁC CÁC THÀNH PHẦN.

NÊN KHÔNG THỂ TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM NÀY, HOFOOKKEI GIỚI HẠN THỜI HẠN VÀ CÁC BIỆN PHÁP CỦA CÁC BẢO ĐẢM NÀY ĐỐI VỚI THỜI HẠN CỦA BẢO HÀNH RÕ RÀNG NÀY VÀ THEO LỰA CHỌN CỦA HOFOOKKEI, DỊCH VỤ SỬA CHỮA HOẶC THAY THẾ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG BẢO ĐẢM CÓ GIỚI HẠN NÀY.

MỘT SỐ QUYỀN LỢI CÓ THỂ CẤM BỎ SỰ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY CHỈNH TỪ VIỆC NGHĨA THUỘC ĐẾN NGHĨA VỤ.

Các quyền khác của bạn

Bảo hành có giới hạn này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý bổ sung và cụ thể. Bạn có thể có các quyền khác theo luật hiện hành của tiểu bang hoặc khu vực tài phán của bạn. Bạn cũng có thể có các quyền khác theo thỏa thuận bằng văn bản với HOFOOKKEI. Không có nội dung nào trong Bảo hành có giới hạn này ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn, bao gồm quyền của người tiêu dùng theo luật hoặc quy định quản lý việc bán các sản phẩm tiêu dùng mà không thể từ bỏ hoặc giới hạn theo thỏa thuận.

* Thời gian bảo hành có thể thay đổi theo luật và quy định của địa phương.

PHẦN II - ĐIỀU KHOẢN CHUNG

HOFOOKKEI đảm bảo rằng, tuân theo các điều kiện sau, có thể yêu cầu Dịch vụ Trả hàng & Hoàn tiền, Dịch vụ Thay thế và Dịch vụ Sửa chữa Bảo hành. Vui lòng liên hệ HOFOOKKEI hoặc đại lý HOFOOKKEI được ủy quyền của bạn để biết thêm chi tiết. Bạn sẽ được yêu cầu điền vào một biểu mẫu sửa chữa, sẽ được gửi cho chúng tôi cùng với đơn vị sắp sửa chữa.

Yêu cầu Dịch vụ Trả hàng & Hoàn tiền:

Trong vòng mười bốn (14) ngày theo lịch kể từ khi nhận được một sản phẩm nếu sản phẩm không có lỗi sản xuất, chưa được kích hoạt và vẫn ở trong tình trạng mới hoặc như mới.

Trong vòng mười bốn (14) ngày theo lịch kể từ khi nhận được sản phẩm nếu sản phẩm có lỗi sản xuất.

Dịch vụ Trả hàng & Hoàn tiền sẽ không được cung cấp khi:

× Yêu cầu sau mười bốn (14) ngày theo lịch kể từ khi nhận được sản phẩm.

× Sản phẩm được gửi đến HOFOOKKEI để được Dịch vụ Trả hàng & Hoàn tiền không bao gồm tất cả các phụ kiện, tệp đính kèm hoặc bao bì nguyên bản, hoặc bất kỳ mặt hàng nào không ở trong tình trạng mới hoặc giống như mới, tức là có vết nứt, vết lõm hoặc vết xước.

× Không cung cấp bằng chứng hợp pháp về việc mua hàng, biên nhận hoặc hóa đơn hoặc được cho là hợp pháp đã bị giả mạo hoặc giả mạo.

× Bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào của sản phẩm là do sử dụng hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm, bao gồm tiếp xúc với độ ẩm, sự xâm nhập của các vật thể lạ (nước, dầu, cát, v.v.) hoặc phương pháp mài mòn không phù hợp.

× Nhãn sản phẩm, số sê-ri, nhãn hiệu chống thấm nước, v.v. có dấu hiệu giả mạo hoặc thay đổi.

× Sản phẩm bị hư hỏng do không kiểm soát được các yếu tố bên ngoài, bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, gió lớn hoặc sét đánh.

× Sản phẩm không được giao cho HOFOOKKEI trong vòng mười bốn (14) ngày theo lịch sau khi xác nhận Dịch vụ Trả hàng & Hoàn tiền được gửi từ HOFOOKKEI.

× Các trường hợp khác được nêu trong chính sách này.

Yêu cầu dịch vụ thay thế:

√ Trong vòng mười lăm (15) ngày theo lịch kể từ khi nhận được sản phẩm nếu sản phẩm bị hư hỏng nghiêm trọng trong quá trình vận chuyển, với điều kiện luôn cung cấp bằng chứng thiệt hại do hãng vận chuyển cung cấp cho HOFOOKKEI.

√ Trong vòng mười lăm (15) ngày theo lịch kể từ ngày nhận được sản phẩm nếu sản phẩm không khớp với mô tả ban đầu của sản phẩm về một hoặc nhiều khía cạnh quan trọng.

√ Trong vòng mười lăm (15) ngày theo lịch kể từ khi nhận được sản phẩm nếu sản phẩm bị lỗi hoạt động.

Dịch vụ thay thế sẽ không được cung cấp khi:

× Dịch vụ được yêu cầu hơn mười lăm (15) lịch ngày sau khi nhận được sản phẩm.

× Bằng chứng mua hàng, biên lai hoặc hóa đơn hợp pháp không được cung cấp hoặc được cho là đã bị giả mạo hoặc giả mạo một cách hợp lý.

× Sản phẩm được gửi đến HOFOOKKEI để thay thế không bao gồm tất cả các phụ kiện, tệp đính kèm và bao bì ban đầu, hoặc có các mặt hàng bị hư hỏng do lỗi người dùng.

× Sản phẩm được phát hiện là không có khuyết tật sau khi HOFOOKKEI tiến hành tất cả các thử nghiệm thích hợp.

× Bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào của sản phẩm là do sử dụng hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm, bao gồm tiếp xúc với độ ẩm, sự xâm nhập của các vật thể lạ (nước, dầu, cát, v.v.) hoặc lắp đặt hoặc vận hành không đúng cách.

× Nhãn sản phẩm, số sê-ri, dấu vết hư hỏng do nước, v.v. có dấu hiệu giả mạo hoặc thay đổi.

× Thiệt hại do các yếu tố bên ngoài không kiểm soát được, bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, gió lớn hoặc sét đánh.

× Sản phẩm đã nhận không được gửi lại HOFOOKKEI bảy (7) ngày theo lịch sau khi xác nhận thay thế từ HOFOOKKEI.

× Không thể cung cấp bằng chứng về thiệt hại trong quá trình vận chuyển do hãng vận chuyển cấp.

× Các trường hợp khác được nêu trong chính sách này.

Phải làm gì trước khi nhận được dịch vụ sau bán hàng

Trước khi nhận được dịch vụ sau bán hàng, phải thực hiện các bước sau:

√ Thực hiện theo các quy trình do HOFOOKKEI quy định như được trình bày trong phần “Quy trình Dịch vụ Hậu mãi Chung của HOFOOKKEI”.

√ Tháo tất cả các bộ phận bổ sung, các thay đổi và phụ kiện không được bảo hành.

√ Đảm bảo rằng sản phẩm hoặc bộ phận không có bất kỳ hạn chế pháp lý nào ngăn cản việc thay thế sản phẩm.

√ Nếu bạn không phải là chủ sở hữu của sản phẩm hoặc bộ phận, hãy xin phép chủ sở hữu để HOFOOKKEI cung cấp dịch vụ bảo hành.

Thay thế Sản phẩm và Bộ phận

Khi dịch vụ sau bán hàng liên quan đến việc thay thế sản phẩm hoặc bộ phận, sản phẩm hoặc bộ phận được thay thế sẽ trở thành tài sản của HOFOOKKEI và sản phẩm hoặc bộ phận thay thế sẽ trở thành tài sản của bạn. Chỉ những sản phẩm và bộ phận của HOFOOKKEI không bị thay đổi mới đủ điều kiện để thay thế.

Các sản phẩm hoặc bộ phận thay thế do HOFOOKKEI cung cấp có thể không mới nhưng sẽ hoạt động tốt và ít nhất về mặt chức năng tương đương với sản phẩm gốc hoặc sản phẩm ban đầu được bảo hành. Sản phẩm hoặc bộ phận thay thế sẽ được bảo hành trong thời gian còn lại trong bảo hành của sản phẩm ban đầu.

Sử dụng Dữ liệu và Thông tin Liên hệ Cá nhân

Bạn đồng ý và hiểu rằng HOFOOKKEI cần thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn để thực hiện dịch vụ theo chính sách này. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để hỏi về sự hài lòng của bạn với dịch vụ của chúng tôi hoặc để thông báo cho bạn về bất kỳ việc thu hồi sản phẩm hoặc các vấn đề an toàn. HOFOOKKEI có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập, sử dụng và xử lý dữ liệu hình ảnh tầm nhìn được lưu trữ trong sản phẩm máy bay của bạn khi bạn quyết định đăng ký dịch vụ sau bán hàng. Nếu bạn từ chối làm như vậy, HOFOOKKEI có thể không cung cấp một số dịch vụ sau bán hàng nhất định cho bạn. Để đạt được những mục đích này, bạn cho phép HOFOOKKEI chuyển thông tin của bạn đến bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi kinh doanh và cung cấp thông tin đó cho các tổ chức đại diện cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi luật pháp yêu cầu. Chính sách bảo mật của HOFOOKKEI có sẵn tại http://www.HOFOOKKEI.com.

Thông tin cần thiết

√ Thời hạn bảo hành đối với Dịch vụ Trả hàng & Hoàn tiền, Dịch vụ Thay thế và Dịch vụ Sửa chữa Bảo hành có thể khác nhau đối với sản phẩm của bạn, bộ phận gặp sự cố hoặc quốc gia mua hàng. Vui lòng tham khảo http://www.HOFOOKKEI.com để biết thời gian bảo hành cho sản phẩm của bạn và các sản phẩm tại quốc gia của bạn.

√ Bạn phải chịu chi phí vận chuyển khi gửi (các) sản phẩm để trả lại, sửa chữa hoặc thay thế.

√ HOFOOKKEI sẽ kiểm tra (các) sản phẩm trả lại để xác định vấn đề. Nếu sự cố đủ điều kiện cho dịch vụ theo chính sách này, HOFOOKKEI sẽ chịu chi phí hoàn lại tiền, thay thế hoặc sửa chữa và trả lại (các) sản phẩm với chi phí của chúng tôi cho bạn.

√ Nếu HOFOOKKEI xác định rằng vấn đề được đề cập không nằm trong Chính sách hậu mãi của HOFOOKKEI này, bạn sẽ phải đăng ký Dịch vụ sửa chữa trả phí cho khách hàng. HOFOOKKEI sẽ không bắt đầu sửa chữa cho đến khi bạn đồng ý với chi phí sửa chữa do HOFOOKKEI báo giá. Nếu bạn không đồng ý với chi phí sửa chữa, HOFOOKKEI sẽ trả lại (các) sản phẩm và bạn sẽ chịu chi phí vận chuyển trở lại.

√ 1) HOFOOKKEI sẽ gửi sản phẩm đã sửa chữa hoặc thay thế của bạn đến địa chỉ gửi thư mà bạn đã cung cấp khi bạn cho phép dịch vụ trừ khi bạn cung cấp hướng dẫn thay thế; 2) Nếu sản phẩm của bạn được HOFOOKKEI cho là không thể sửa chữa được hoặc bạn chọn không yêu cầu HOFOOKKEI thực hiện sửa chữa. HOFOOKKEI sẽ gửi lại sản phẩm theo địa chỉ nhận thư mà bạn đã cung cấp.

√ Nếu sản phẩm của bạn được trả lại cho HOFOOKKEI vì không thể hoàn thành việc giao hàng tại địa chỉ đã cho, HOFOOKKEI sẽ cố gắng liên hệ với bạn để có địa chỉ gửi thư thay thế và sắp xếp giao hàng khác với chi phí vận chuyển của riêng bạn. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ mà tại đó HOFOOKKEI hoặc đại lý của nó có thể giao sản phẩm của bạn hoặc cung cấp thông tin cần thiết để tuân thủ các quy định vận chuyển, hoặc thực hiện thanh toán trong vòng chín mươi (90) ngày sau nỗ lực giao hàng ban đầu, HOFOOKKEI sẽ thông báo cho bạn rằng điều đó coi sản phẩm của bạn bị bỏ rơi. HOFOOKKEI sẽ gửi thông báo đến địa chỉ gửi thư mà bạn đã cung cấp khi bạn cho phép dịch vụ. Trong trường hợp sản phẩm của bạn bị bỏ rơi, HOFOOKKEI có thể xử lý sản phẩm của bạn theo các quy định hiện hành của pháp luật và đặc biệt, có thể bán sản phẩm của bạn dưới hình thức bán riêng tư hoặc công khai để thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào chưa được thực hiện. HOFOOKKEI bảo lưu các khoản bồi thường theo luật định và bất kỳ khoản bồi thường hợp pháp nào khác đối với các khoản phí chưa thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức phí lưu trữ hợp lý với mức lên đến $ 30 mỗi ngày.

√ Xin lưu ý rằng các sản phẩm và linh kiện được trình bày để sửa chữa có thể được thay thế bằng hàng tân trang cùng loại chứ không phải là hàng đã qua sửa chữa. Những hàng hóa tân trang này đã được kiểm tra và giống với hàng mới về chức năng và hình thức. Nếu bất kỳ bộ phận hoặc bộ phận được tân trang nào không đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng của chúng tôi, bộ phận hoặc bộ phận hoàn toàn mới sẽ được cấp. Bất kỳ bộ phận nào được thay thế có thể có số sê-ri khác nhau.

√ Xin lưu ý rằng khi một sản phẩm có khả năng lưu giữ dữ liệu do người dùng tạo, dữ liệu đó có thể bị mất trong quá trình sửa chữa. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước khi sửa chữa.

√ Xin lưu ý rằng dịch vụ phân tích dữ liệu sẽ không được cung cấp sau khi hết hạn bảo hành.

√ HOFOOKKEI không cung cấp bảo hành toàn cầu, khách hàng chỉ có thể nhận được dịch vụ bảo hành tại một trung tâm sửa chữa HOFOOKKEI được chỉ định trong khu vực nơi họ mua sản phẩm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của bộ phận, khách hàng có thể nhận được dịch vụ sửa chữa giữa các khu vực với một khoản phụ phí.

√ Nếu khách hàng ở Khu vực A muốn gửi sản phẩm của họ đến trung tâm sửa chữa HOFOOKKEI được chỉ định ở Khu vực B, khách hàng sẽ cần được sự đồng ý của HOFOOKKEI và chịu các khoản thuế hải quan, thuế, thủ tục hải quan và các chi phí phát sinh khác.

√ Nếu máy bay bị hư hỏng do nước, hoạt động của nó có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và máy bay sẽ không thể sửa chữa được. Vì vậy, một dịch vụ thay thế được cung cấp, thay vì các dịch vụ sửa chữa, nếu sản phẩm được gửi đến.

√ Trước khi gửi sản phẩm của bạn để sửa chữa, vui lòng loại bỏ bất kỳ đồ trang trí và vật dụng tùy chỉnh nào trên đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn dán trang trí, nhãn dán UAS, tranh, v.v.). HOFOOKKEI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào có thể xảy ra đối với những đồ trang trí và vật phẩm tùy chỉnh này.

√ Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bạn, vui lòng kiểm tra xem sản phẩm của bạn có còn nguyên vẹn hay không (kiểm tra xem sản phẩm của bạn có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hay không) khi ký nhận. Nếu sản phẩm có lỗi, vui lòng báo cáo cho chúng tôi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày ký nhận; hoặc nó sẽ được coi là sản phẩm bạn đã ký gửi là nguyên vẹn và đầy đủ chức năng.