Mixtape.

นโยบายการบริการหลังการขาย

ส่วนที่ I – การรับประกันแบบจำกัด

นโยบายหลังการขายของ HOFOOKKEI เหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย") ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ HOFOOKKEI ที่คุณซื้อจากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ HOFOOKKEI สำหรับการใช้งานของคุณเองและไม่ได้ขายต่อ

นโยบายเหล่านี้มีอยู่ในภาษาอื่นๆ ที่ HOFOOKKEI.com ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างการแปลข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

การใช้ผลิตภัณฑ์ HOFOOKKEI แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายเหล่านี้ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ HOFOOKKEI หากคุณไม่มีสิทธิ์หรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ หากคุณส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายในสิบสี่ (14) วันตามส่วนที่ III ของนโยบายเหล่านี้

สิ่งที่ปกคลุม

ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ HOFOOKKEI รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ HOFOOKKEI แต่ละชิ้นที่คุณซื้อจะปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติตามเอกสารผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่ของ HOFOOKKEI ในช่วงระยะเวลารับประกัน เอกสารผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ของ HOFOOKKEI รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่มือผู้ใช้ แนวทางความปลอดภัย ข้อมูลจำเพาะ การแจ้งเตือนในแอป และการสื่อสารด้านบริการ ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน โปรดตรวจสอบ http://www.HOFOOKKEI.com เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนเฉพาะของคุณ ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์เริ่มต้นในวันที่มีการจัดส่งสินค้า หากคุณไม่สามารถให้ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องอื่นๆ ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มจาก 90 วันหลังจากวันที่จัดส่งที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ระหว่างคุณกับโฮฟุเคอิ

วิธีการขอรับบริการรับประกัน

หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานตามที่รับประกันในช่วงระยะเวลาการรับประกัน คุณอาจได้รับบริการหลังการขายโดยติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่ของ HOFOOKKEI ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ III ของนโยบายเหล่านี้หรือผ่านทาง http://www.HOFOOKKEI.com/support คุณจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อ ใบเสร็จ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อที่ถูกต้อง (สำหรับ HOFOOKKEI Direct Sales) สำหรับบริการรับประกัน อาจมีค่าบริการสำหรับบริการที่ไม่อยู่ในการรับประกันแบบจำกัดนี้ โปรดติดต่อ HOFOOKKEI สำหรับข้อมูลเฉพาะสำหรับตำแหน่งของคุณ โปรดทราบว่าบริการรับประกันจะใช้ได้เฉพาะในภูมิภาคบริการของ HOFOOKKEI ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ HOFOOKKEI ของคุณเท่านั้น

HOFOOKKEI จะทำอะไร

HOFOOKKEI จะพยายามวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของคุณทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแชทออนไลน์ HOFOOKKEI อาจแนะนำให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์เฉพาะ

หากปัญหาของคุณไม่สามารถแก้ไขได้ทางโทรศัพท์หรือผ่านแอพพลิเคชั่นอัพเดตซอฟต์แวร์ คุณอาจต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง HOFOOKKEI เพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม HOFOOKKEI จะจัดให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากปัญหาอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้

นโยบายหลังการขายของ HOFOOKKEI ใดไม่ครอบคลุม

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้:

× การชนหรือความเสียหายจากไฟไหม้ที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่ใช่การผลิต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดของผู้สวมใส่

× ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ถอดประกอบ หรือเปิดเปลือกโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นไปตามคำแนะนำหรือคู่มืออย่างเป็นทางการ

× ความเสียหายจากน้ำหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม การใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำหรือคู่มืออย่างเป็นทางการ

× ความเสียหายที่เกิดจากผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

× ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงวงจรโดยไม่ได้รับอนุญาต และชิ้นส่วนและตัวเครื่องประดับไม่ตรงกันหรือใช้งานในทางที่ผิด

× ความเสียหายจากการสวมใส่ในสภาพที่เลวร้าย

× ความเสียหายที่เกิดจากการสวมใส่ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอนุภาคเคมีหรือก๊าซ

× ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาความน่าเชื่อถือหรือความเข้ากันได้เมื่อใช้ชิ้นส่วนของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

× การสูญเสียหรือความเสียหายต่อข้อมูลของคุณโดยผลิตภัณฑ์

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เมื่อได้รับบริการ HOFOOKKEI จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของคุณเฉพาะในขณะที่อยู่ในครอบครองหรืออยู่ระหว่างการขนส่งของ HOFOOKKEI หาก HOFOOKKEI รับผิดชอบในการขนส่ง

HOFOOKKEI ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด และโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์สำคัญของการเยียวยาใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีก หรือผู้ให้บริการจะต้องรับผิดต่อสิ่งต่อไปนี้ เป็นไปตามสัญญา การรับประกัน ความประมาท ความรับผิดที่เข้มงวด หรือทฤษฎีความรับผิดอื่นๆ: 1) การเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามต่อคุณ; 2) ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณ; 3) ค่าเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ การลงโทษ โดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร รายได้ทางธุรกิจ ค่าความนิยม หรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้ ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดทั้งหมดของ HOFOOKKEI บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการสำหรับความเสียหายจากสาเหตุใดๆ ก็ตามจะเกินมูลค่าความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินจำนวนเงินที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดข้างต้นใช้ไม่ได้กับความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย (รวมถึงการเสียชีวิต) ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ ซึ่ง HOFOOKKEI ต้องรับผิดตามกฎหมาย

เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ

ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันแบบจำกัดนี้ HOFOOKKEI ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง: (A) การรับประกันโดยนัยใดๆ ของ PPO ความสงบสุข หรือไม่ละเมิด; และ (B) การรับประกันใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลง การใช้งาน หรือการค้า หน่วยงานของ HOFOOKKEI ไม่รับประกัน ยกเว้นตามที่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันแบบจำกัดของ HOFOOKKEI ว่าผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุใดๆ จะไม่มีการหยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากอันตรายจากการใช้ ส่วนประกอบ

หากการรับประกันดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธได้ HOFOOKKEI จะจำกัดระยะเวลาและการเยียวยาของการรับประกันดังกล่าวจนถึงระยะเวลาของการรับประกันโดยชัดแจ้งนี้ และบริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนแบบจำกัดที่จัดหาให้ตามตัวเลือกของ HOFOOKKEI

เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจห้ามไม่ให้มีการปฏิเสธการรับประกัน และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล

สิทธิอื่นๆ ของคุณ

การรับประกันแบบจำกัดนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมและเฉพาะเจาะจงแก่คุณ คุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลของคุณ คุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ HOFOOKKEI ไม่มีสิ่งใดในการรับประกันแบบจำกัดนี้ที่ส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดโดยข้อตกลง

*ระยะเวลาการรับประกันอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

ส่วนที่ II – ข้อกำหนดทั่วไป

HOFOOKKEI รับประกันว่าภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ สามารถขอบริการส่งคืนและคืนเงิน บริการเปลี่ยน และบริการซ่อมตามการรับประกันได้ โปรดติดต่อ HOFOOKKEI หรือตัวแทนจำหน่าย HOFOOKKEI ที่ได้รับอนุญาตของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มการซ่อมซึ่งควรจะส่งถึงเราพร้อมกับเครื่องที่จะซ่อมแซม

ขอคืนและบริการคืนเงิน:

ภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า หากผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบกพร่องจากการผลิต ยังไม่ได้เปิดใช้งานและยังอยู่ในสภาพใหม่หรือเหมือนใหม่

ภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า หากสินค้ามีข้อบกพร่องจากการผลิต

จะไม่มีบริการคืนสินค้าและคืนเงินในกรณีที่:

× ขอเกินสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า

× ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยัง HOFOOKKEI สำหรับบริการส่งคืนและคืนเงิน ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เอกสารแนบ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นต้นฉบับทั้งหมด หรือรายการใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสภาพใหม่หรือเหมือนใหม่ เช่น มีรอยแตก บุบ หรือรอยขีดข่วน

× ไม่มีหลักฐานการซื้อ ใบเสร็จ หรือใบกำกับสินค้าตามกฎหมายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าถูกปลอมแปลงหรือดัดแปลง

× ข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ของผลิตภัณฑ์เกิดจากการใช้หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสัมผัสกับความชื้น การเข้าไปของสิ่งแปลกปลอม (น้ำ น้ำมัน ทราย ฯลฯ) หรือวิธีการสวมใส่ที่ไม่เหมาะสม

× ฉลากผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียล เครื่องหมายกันน้ำ ฯลฯ แสดงสัญญาณของการปลอมแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง

× ความเสียหายเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์จากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ลมแรง หรือฟ้าผ่า

× ผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกส่งไปยัง HOFOOKKEI ภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทินหลังจากส่งการยืนยันบริการส่งคืนและคืนเงินจาก HOFOOKKEI

× สถานการณ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

ขอเปลี่ยนบริการ:

√ ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายอย่างมากในระหว่างการขนส่ง โดยจะต้องสามารถมอบหลักฐานความเสียหายที่ออกโดยผู้ขนส่งให้กับ HOFOOKKEI เสมอ

√ ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับสินค้าหากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับคำอธิบายดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ในประเด็นที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งประการ

√ ภายในสิบห้า (15) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับสินค้าหากผลิตภัณฑ์ประสบกับความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพ

จะไม่มีบริการเปลี่ยนทดแทนในกรณีที่:

× ขอใช้บริการมากกว่าสิบห้า (15) วันตามปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า

× ไม่มีหลักฐานการซื้อ ใบเสร็จ หรือใบแจ้งหนี้ทางกฎหมาย หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าถูกปลอมแปลงหรือดัดแปลง

× ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยัง HOFOOKKEI เพื่อเปลี่ยนใหม่นั้นไม่รวมอุปกรณ์เสริม เอกสารแนบ และบรรจุภัณฑ์ของแท้ทั้งหมด หรือมีสินค้าที่เสียหายจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้

× พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบกพร่องหลังจากการทดสอบที่เหมาะสมทั้งหมดดำเนินการโดย HOFOOKKEI

× ข้อบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ของผลิตภัณฑ์เกิดจากการใช้หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสัมผัสกับความชื้น การเข้าไปของสิ่งแปลกปลอม (น้ำ น้ำมัน ทราย ฯลฯ) หรือการติดตั้งหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

× ฉลากผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียล เครื่องหมายความเสียหายจากน้ำ ฯลฯ แสดงว่ามีการดัดแปลงหรือดัดแปลง

× ความเสียหายเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ลมแรง หรือฟ้าผ่า

× สินค้าที่ได้รับยังไม่ถูกส่งกลับไปยัง HOFOOKKEI เจ็ด (7) วันตามปฏิทินหลังจากการยืนยันการเปลี่ยนจาก HOFOOKKEI

× ไม่สามารถแสดงหลักฐานความเสียหายระหว่างการขนส่งที่ออกโดยผู้ขนส่งได้

× สถานการณ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

สิ่งที่ควรทำก่อนรับบริการหลังการขาย

ก่อนรับบริการหลังการขาย ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

√ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดย HOFOOKKEI ตามที่แสดงในส่วน "ขั้นตอนบริการหลังการขายทั่วไปของ HOFOOKKE"

√ ถอดชิ้นส่วนเพิ่มเติม การดัดแปลง และเอกสารแนบทั้งหมดที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

√ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนได้

√ หากคุณไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน ขออนุญาตจากเจ้าของ HOFOOKKEI เพื่อให้บริการรับประกัน

การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน

เมื่อบริการหลังการขายเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ HOFOOKKEI และผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทนจะกลายเป็นทรัพย์สินของคุณ เฉพาะผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของ HOFOOKKEI ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทนที่จัดหาให้โดย HOFOOKKEI อาจไม่ใช่ของใหม่ แต่จะใช้งานได้ดีและอย่างน้อยก็ใช้งานได้เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมหรือการรับประกันชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทนจะได้รับการคุ้มครองตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการรับประกันผลิตภัณฑ์เดิม

การใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลและข้อมูล

คุณตกลงและเข้าใจว่าจำเป็นสำหรับ HOFOOKKEI ในการรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการบริการภายใต้นโยบายนี้ เราอาจติดต่อคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการของเรา หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือปัญหาด้านความปลอดภัย HOFOOKKEI อาจขออนุญาตจากคุณในการเข้าถึง ใช้ และประมวลผลข้อมูลภาพวิสัยทัศน์ที่จัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์เครื่องบินของคุณ เมื่อคุณตัดสินใจสมัครขอรับบริการหลังการขาย หากคุณปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น HOFOOKKEI อาจไม่สามารถให้บริการหลังการขายบางอย่างแก่คุณได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ คุณอนุญาตให้ HOFOOKKEI ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศใดๆ ที่เราทำธุรกิจ และเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการในนามของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HOFOOKKEI มีอยู่ที่ http://www.HOFOOKKEI.com

ข้อมูลสำคัญ

√ ระยะเวลาการรับประกันสำหรับบริการส่งคืนและคืนเงิน บริการเปลี่ยน และบริการซ่อมตามการรับประกันอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ของคุณ ชิ้นส่วนที่ประสบปัญหา หรือประเทศที่ซื้อ โปรดดูที่ http://www.HOFOOKKEI.com สำหรับระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในประเทศของคุณ

√ คุณต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเมื่อส่งสินค้าสำหรับการส่งคืน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนทดแทน

√ HOFOOKKEI จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนเพื่อระบุปัญหา หากปัญหาเข้าข่ายบริการภายใต้นโยบายนี้ HOFOOKKEI จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนเงิน เปลี่ยนหรือซ่อมแซม และส่งคืนผลิตภัณฑ์ตามค่าใช้จ่ายของเรา

√ หาก HOFOOKKEI พิจารณาว่าปัญหาดังกล่าวไม่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายหลังการขายของ HOFOOKKEI คุณจะต้องสมัครใช้บริการซ่อมโดยลูกค้าที่ต้องชำระเงิน HOFOOKKEI จะไม่เริ่มการซ่อมแซมจนกว่าคุณจะยอมรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่เสนอโดย HOFOOKKEI หากคุณไม่เห็นด้วยกับค่าซ่อม HOFOOKKEI จะส่งคืนสินค้าโดยที่คุณเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

√ 1) HOFOOKKEI จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณระบุเมื่อคุณได้รับบริการ เว้นแต่คุณจะให้คำแนะนำอื่น 2) หากผลิตภัณฑ์ของคุณถือว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้โดย HOFOOKKEI หรือคุณเลือกที่จะไม่ให้ HOFOOKKEI ทำการซ่อมแซม HOFOOKKEI จะส่งคืนสินค้าไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณให้ไว้

√ หากผลิตภัณฑ์ของคุณถูกส่งคืนไปยัง HOFOOKKEI เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งให้เสร็จสิ้นตามที่อยู่ที่ให้ไว้ HOFOOKKEI จะพยายามติดต่อคุณเพื่อขอที่อยู่ทางไปรษณีย์อื่น และจัดเตรียมการจัดส่งอื่นด้วยค่าจัดส่งของคุณเอง หากคุณไม่ได้ระบุที่อยู่ที่ HOFOOKKE หรือตัวแทนอาจจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการจัดส่ง หรือจัดเตรียมการชำระเงินภายในเก้าสิบ (90) วันหลังจากความพยายามในการจัดส่งครั้งแรก HOFOOKKEI จะแจ้งให้คุณทราบ ถือว่าสินค้าของคุณถูกละทิ้ง HOFOOKKEI จะส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณระบุเมื่อคุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกละทิ้ง HOFOOKKEI อาจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจขายผลิตภัณฑ์ของคุณในการขายส่วนตัวหรือในที่สาธารณะเพื่อชำระค่าบริการที่ค้างชำระใดๆ ที่ดำเนินการ HOFOOKKEI ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายและภาระผูกพันตามกฎหมายอื่น ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ชำระ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการจัดเก็บที่สมเหตุสมผลในอัตราสูงถึง 30 ดอลลาร์ต่อวัน

√ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบที่นำเสนอสำหรับการซ่อมแซมอาจถูกแทนที่ด้วยสินค้าที่ได้รับการตกแต่งใหม่ในประเภทเดียวกันแทนที่จะได้รับการซ่อมแซม สินค้าที่ปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้รับการทดสอบและมีความคล้ายคลึงกับสินค้าใหม่เอี่ยมทั้งในด้านการทำงานและรูปลักษณ์ หากชิ้นส่วนหรือหน่วยที่ได้รับการตกแต่งใหม่ไม่ตรงตามข้อกำหนดการประกันคุณภาพของเรา ชิ้นส่วนหรือหน่วยใหม่จะออก ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนอาจมีหมายเลขซีเรียลต่างกัน

√ โปรดทราบว่าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ข้อมูลดังกล่าวอาจสูญหายระหว่างกระบวนการซ่อมแซม ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณก่อนการซ่อมแซมใดๆ

√ โปรดทราบว่าจะไม่มีบริการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากหมดอายุการรับประกัน

√ HOFOOKKEI ไม่ได้ให้การรับประกันทั่วโลก ลูกค้าสามารถรับบริการรับประกันได้ที่ศูนย์ซ่อม HOFOOKKEI ที่กำหนดในภูมิภาคที่เขา/เธอซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถรับบริการซ่อมข้ามภูมิภาคได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชิ้นส่วน

√ หากลูกค้าในภูมิภาค A ต้องการส่งผลิตภัณฑ์ของตนไปยังศูนย์ซ่อม HOFOOKKEI ที่กำหนดในภูมิภาค B ลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมจาก HOFOOKKEI และต้องแบกรับภาษีศุลกากร ภาษี พิธีการทางศุลกากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

√ หากเครื่องบินได้รับความเสียหายจากน้ำ ประสิทธิภาพของเครื่องบินอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และเครื่องบินจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้นจึงมีบริการเปลี่ยนแทนบริการซ่อมหากมีการส่งสินค้า

√ ก่อนส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปซ่อมแซม โปรดลบการตกแต่งและรายการที่กำหนดเอง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสติกเกอร์ตกแต่ง สติ๊กเกอร์ UAS ภาพวาด ฯลฯ) HOFOOKKEI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการตกแต่งและรายการที่กำหนดเองเหล่านี้

√ เพื่อรับประกันสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ โปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่เสียหาย (ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเสียหายระหว่างการขนส่งหรือไม่) เมื่อลงนาม หากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง โปรดแจ้งให้เราทราบภายในเจ็ด (7) วันหลังจากลงนามในผลิตภัณฑ์ หรือจะถือว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณลงนามนั้นไม่บุบสลายและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์