Mixtape.

เกี่ยวกับ HOFOOKKEI

สร้างโลกที่เชื่อมต่อกัน

เกิดมาเพื่อเครื่องประดับที่ยั่งยืน

เครื่องประดับเชื่อมโยงความฝันกับชีวิต ตอนนี้ กับอนาคต

HOFOOKKEI ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานเครื่องประดับ เราพยายามลดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา

HOFOOKKEI ออกแบบเครื่องประดับใหม่ ช่วยให้จิตใจที่เฉียบแหลมเหล่านั้นทำให้ความคิดเป็นจริง

HFK คือใคร

แพลตฟอร์มของเราช่วยให้บริษัทหลายร้อยแห่งสร้างต้นแบบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแนวคิดแนวคิด เครื่องประดับของเรา เช่น ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และเครื่องประดับศีรษะ กำหนดวิธีที่ผู้หญิงเข้าถึงแฟชั่น

ความมุ่งมั่นที่หาตัวจับยากในการวิจัยและพัฒนา วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและความอยากรู้อยากเห็นอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเครื่องประดับคุณภาพสูง สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นเรา สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ "ฟังก์ชั่นรูปแบบตาม" ผลิตภัณฑ์ของเราผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการออกแบบแบบไดนามิก

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โตเกียว HOFOOKKEI ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงโดยตรงไปยังกลุ่มผู้มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่ดีที่สุด และการจัดการคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืน ด้วยทรัพยากรเหล่านี้ เราได้เติบโตจากสำนักงานขนาดเล็กเพียงแห่งเดียวในปี 1989 เป็นพนักงานทั่วโลก ในเดือนธันวาคม 2020 สำนักงานของเราสามารถพบได้ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง ในฐานะบริษัทเอกชนและดำเนินการ HOFOOKKEI มุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ของเราเอง สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเราอย่างสร้างสรรค์ เชิงพาณิชย์ และไม่แสวงหาผลกำไร วันนี้ ผลิตภัณฑ์ของ HOFOOKKEI กำลังกำหนดอุตสาหกรรมใหม่ ลูกค้าจำนวนมากขึ้นไว้วางใจ HOFOOKKEI ในการนำมุมมองใหม่ๆ มาสู่งานของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาบรรลุผลสำเร็จได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น เร็วขึ้น และด้วยประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าเดิม

HOFOOKKEI เป็นบริษัทเอกชนที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ ผ่าน Union of HOFOOKKEI Investment & Holding Co., Ltd. เราใช้โครงการถือหุ้นของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 692 คน เฉพาะพนักงานของ HOFOOKKEI เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วม และ ZISSIUM Group ถือหุ้นรายย่อยใน HOFOOKKEI

HOFOOKKEI มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง พนักงานที่ถือหุ้นจะเลือกตัวแทน 68 คนเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนของเรา คณะกรรมการชุดนี้จึงเลือกประธานกรรมการและกรรมการที่เหลืออีก 8 คน คณะกรรมการบริษัทเลือกรองประธานสี่คนและกรรมการบริหารสามคน รองประธานสามคนผลัดกันทำหน้าที่เป็นประธานหมุนเวียนของบริษัท

ประธานหมุนเวียนเป็นผู้นำคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารในขณะดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการใช้อำนาจการตัดสินใจสำหรับกลยุทธ์องค์กรและการจัดการการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานสูงสุดที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์องค์กร การจัดการการดำเนินงาน และความพึงพอใจของลูกค้า

ในขณะเดียวกัน ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนราษฎร ในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของ HOFOOKKEI คณะกรรมาธิการทำการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัท เช่น การกระจายผลกำไร การเพิ่มทุน และการเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแล

ภายนอกเราพึ่งพาลูกค้าและพันธมิตรของเรา ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ และเราสร้างมูลค่าให้กับพวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ภายในเราพึ่งพาพนักงานที่ทำงานหนักและทุ่มเทของเรา ที่ HOFOOKKEI ผู้ที่มีส่วนร่วมมากขึ้นจะได้รับมากขึ้น

เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์ คู่ค้า องค์กรอุตสาหกรรม ชุมชนโอเพ่นซอร์ส องค์กรมาตรฐาน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทั่วโลก เพื่อปลูกฝังระบบนิเวศในวงกว้างที่ประสบความสำเร็จร่วมกัน ด้วยวิธีนี้ เราสามารถช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทำให้อุตสาหกรรมโดยรวมเติบโต

เราสร้างโอกาสในการจ้างงานในท้องถิ่น จ่ายภาษี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศที่เราดำเนินการ เรายังช่วยให้อุตสาหกรรมในท้องถิ่นเข้าสู่ยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและสื่ออย่างเปิดเผย

เราทำ อะไร

money_bag

เราสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าของเรา

shop

เราส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

circle

เราแสวงหาความสามัคคีของเทคโนโลยี AI และแฟชั่น

group

เราเปิดใช้งานการพัฒนาที่ยั่งยืน

นวัตกรรม

เมื่อมองไปในอนาคต นวัตกรรมของ HOFOKKEI จะเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนจากยุคนวัตกรรม 1.0 ไปสู่ยุคนวัตกรรม 2.0

ใน Innovation 1.0 เรามุ่งเน้นที่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การออกแบบ การผลิตเครื่องประดับ และโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใน Innovation 2.0 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของเรา เราจะขยายความพยายามของเราในการแสวงหาความก้าวหน้าในทฤษฎีพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ๆ

>10%

เปอร์เซ็นต์ของยอดขายประจำปีที่นำกลับมาลงทุนใน R&D

70+

พนักงานใน R&D (49% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)

$11.8M

ค่าใช้จ่าย R&D ประจำปี

$84.6M

สะสม R&D ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

2000+

สิทธิบัตรที่ใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021

160

พนักงานที่ทำงานวิจัยพื้นฐาน

นโยบาย คุณภาพ

  • พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณภาพเป็นรากฐานของการอยู่รอดของ HOFOOKKEI และเหตุผลที่ลูกค้าเลือก HOFOOKKEI
  • เราสื่อสารความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าไปยังห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของ HOFOKKEI อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างคุณภาพร่วมกัน
  • เราเคารพกฎและกระบวนการและทำสิ่งที่ถูกต้องในครั้งแรก เราเติมเต็มศักยภาพของพนักงานทั่วโลกเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความเสี่ยง ตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วและบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • เราดำเนินการเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่รับประกันคุณภาพแก่ลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมูลค่าสำหรับแต่ละรายการอย่างต่อเนื่อง